Byggandet i landet

Sverige har en bostadsbrist, det har vi haft i många år. Men nu verkar vi äntligen agera för att göra något åt saken. Det byggs i de flesta städer och byggbranschen får slåss om de offentliga upphandlingarna allt hårdare. 2017 byggdes det 77 000 bostäder, så mycket har landet inte byggt sedan 70-talet då vi hade miljonprogrammet. Och ändå rapporterar 255 av 290 kommuner att de har bostadsbrist och söker medel från regeringen för att få bygga mer. Trots den takt vi bygger nu kommer det att fortsätta vara brist i över 200 kommuner om tre år. Det handlar mycket om att vi inte har agerat tid. Regeringen och kommunerna har ignorerat problemen med bostadsbristen och tänkt att den ska lösa sig själv. Nu tar vi dock i med hårdhandskarna och byggbranschen lär blomstra i många år framöver.För dem som vill ta del av och försöka mätta behovet gäller det att ha en smart arbetsplan. Även om det finns jobb finns det också många konkurrenter. Kan man undgå stora maskininköp och stället hitta ett företag att hyra från, sparar man in på interna kostnader. Om man förlorar stora upphandlingar eller om man blir utklassad av konkurrenterna behöver företaget inte sälja sina maskiner för att överleva. Problemet med byggandet är att de mest utsatta: äldre, nyinflyttade och unga vuxna, kommer fortsättningsvis ha svårt att komma in på bostadsmarknaden. Anledningen är framförallt att nyproducerade lägenheter har högre hyror för att företagen måste återfå kostnaderna för byggnationerna. Även de äldre lägenheterna i stora städer kan vara svårt för denna grupp att hyra eftersom värdarna söker personer som har en inkomst tre-fyra gånger hyran och det kan vara väldigt svårt för den utsatta gruppen att skrapa ihop.En del är dock kritiska mot byggbeslutet och resonerar att det finns visst tillräckligt med bostäder men för få flyttar. Reavinstskatten på försäljning gör att många drar sig från att byta bostad, äldre bor hellre kvar i sina stora hus trots att de inte använder alla utrymmen bara för att det är billigare än att köpa en lägenhet eller mindre hus. Genom att också avreglera hyressättningarna kan man få fler att välja de mindre bostäderna.

Allt fler spelar datorspel

En amerikansk studie som utfördes under 2015 visar på att hela 50% av landets befolkning spelar datorspel av någon typ. Av dessa så spelar 42 procentenheter tre timmar eller mer per vecka!Studien visar även att mobilspel ökar kraftigt och att hela 31% av den amerikanska befolkningen idag spelar dem. Mobilernas internetuppkoppling gör det möjligt att skapa helt nya spel som aldrig tidigare varit möjliga i en bärbar enhet. Bland annat sociala spel som knyter ann till sociala nätverk så som Facebook eller Twitter. Även spel som kräver en central server så som casinospel går nu att nå direkt via mobilen. Något de flesta spelbolagen nu erbjuder, även om upplevelsen kan variera.Annan intressant och kanske lite oväntad statistik man kan hitta i studien är den om vilka det är som spelar spel. Länge har datorspel setts som något främst män höll på med. Idag är jämställdheten nära då 44% av spelarna i USA är kvinnor. Gruppen vuxna kvinnliga spelare är till och med dubbelt så stor som gruppen unga manliga spelare.Även runt ålder specifikt så finns det mycket intressant statistik. Bland vissa så ses datorspel som något för yngre, något som bevisligen inte alltid är sant. Enligt studien så är nämligen den genomsnittlige spelaren 35 år gammal. Den största åldersgruppen är dock under det med 18-35 åringarna som tar upp hela 35% av alla spelare. Näst störst är dock kanske lite chockerande de över femtio år som är hela 27% av alla spelare. De under 18 år är den näst minsta gruppen med 26% av alla spelare.Om du vill läsa mer intressant statistik från studien så kan du gå in på denna engelska sidan

Lastbilar och trafiksäkerhet

5049874-truck-driving-on-country-roadDet har varit känt ett tag att lastbilar med en totallängd mellan 18 och 25 meter faktiskt är mer miljövänligare än de kortare, europeiska lastbilarna. Men det finns nu forskning som antyder att de även har andra fördelar.Den 2 januari 2014 kom det ut en studie från Chalmers Universitet som undersökte statistik kring långa lastbilars inblandning i olyckor.Den tillåtna längden på lastbilar i Sverige är 25,25 meter, det är ett undantag från den europeiska normen då den längsta tillåtna längden i stora delar av Europa faktiskt bara är 18.75 meter. De flesta undantagen till denna längd hittar man just i Skandinavien.I studien jämförde man hur ofta tunga lastbilar av olika längd var inblandade i olycksfall, specifikt svåra olyckor eller dödsolyckor, per antal körda kilometer. Studien begränsade sig till Sverige och perioden mellan 2003 och 2012.Lastbilarna delades in i tre olika grupper beroende på deras längd:

  • Långa kombinationslastbilar: 18,76-25,25 meter
  • Medellånga lastbilar: 12,01-18,75 meter
  • Korta lastbilar: under 12 meter

Medan det var ganska liten skillnad mellan antalet svåra olyckor och dödsolyckor mellan långa och medellånga, långa var iblandat i något färre, var korta lastbilar inblandade i omkring tre gånger så många svåra olyckor eller dödsolyckor som de långa lastbilarna.András Bálint, trafiksäkerhetsanalytiker på Safer påpekar dock att den data man använde sig av inte var klassificerad efter vägtyp eller område och att det kan handla om att de långa lastbilarna oftare körde i säkrare vägmiljöer just på grund av sin längd. Även kan det vara så att de bästa chaufförerna oftare får köra de längsta lastbilskombinationerna.Resultaten i studien visar även att med de trafikvanor vi har nu, tillsammans med vägval och chaufförsval är långa svenska lastbilar inblandade i färre svåra olyckor och dödsolyckor per kilometer än europeiska lastbilskombinationer.Svenska lastbilstillverkare som DAF har ofta sagt att säkerheten är ett av de allra viktigaste aspekterna av deras lastbilar, och sådan här statistik bådar gott för den svenska transportindustrin.

Sveriges dricksvatten

WaterI Sverige finns det regler och bestämmelser till hur brunnar får borras, hur vattenrening ska göras och vilka åtgärder varje kommun är tvingad att ta om ens dricksvatten blir kontaminerat. Den här artikeln ska alltså tala om vårt vatten.Sverige är ett s.k iland, ett industrialiserat land och därmed har vi högre levnadsstandard än många andra. Enligt 2012 sammanställning av länders BNP av OECD ligger vi för tillfället på en niondeplats på välståndslistan. En listan som Luxemburg toppade det året. Men som de nämner i artikeln ska den tolkas med försiktighet. Skillnaderna mellan länderna i topp tio är små och rankingen förändras konstant under åren. Men en del i varför vi klättrat från en av våra sämsta placeringar, fjortonde plats, till nionde är säkerligen vårt goda dricksvatten.På senare tid har det blivit populärt att köpa vatten på flaska. Denna trend har nått Sverige trots att ligger på åttonde plats när det kommer till det bästa kranvattnet. Det bästa vattnet sägs vara Schweiz. Vi vill dock yrka på att du kastar pengar i sjön genom att köpa på flaska. Det är tusen gånger billigare att dricka vatten från kranen och miljövänligare då det inte blir några fraktkostnader (ibland från utlandet) eller energin som går åt att återvinna plastflaskorna.Vi ska dock inte skryta alltför hårt. Som med alla länder uppkommer det problem. Ibland går ledningar sönder eller vattenreningsverk kan inte prestera sitt bästa. Då får andra företag stiga in och hjälpa till. Det finns företag som hjälper personer och fastigheter att skydda sina egna brunnar från bakterier och smittor genom olika filter och större lösningar. Andra företag är de som är kommunalanställda, vars uppdrag är att laga brustna ledningar och ta kontroll över förorenat vatten innan några skador sker.Sverige har ett av världens bästa dricksvatten men man ska alltid hålla utkik efter situationer där ens vatten kan förorenas och ta säkerhetsåtgärder om man tror att man ligger i riskzonen.

Forskning om statistik

Statistik är något som används ofta och i alla möjliga olika sammanhang. Numera förekommer statistik i stort sett överallt, framför allt i nyheter av olika slag samt när rapporter av olika slag ska presenteras. Några som gärna använder sig av statistik är politiker och då för att stärka sina argument.StatistikI stora drag är statistik olika typer av sifferuppgifter, som till exempel befolkningsantal, hur pengar används, i hur stor utsträckning någonting förhåller sig på ett visst sätt med mera. I princip kan man säga att det går att göra statistik av i precis vad som helst, om alltifrån arbetslöshet till vad en pizza kostar i olika länder.Statistik kan användas till en rad olika saker, som till exempel underlag i olika rapporter eller om man vill undersöka hur det är ställt med någonting. Både politiker och offentliga verksamheter använder sig av statistik i sin beslutsfattning, vilket ofta är till stor hjälp. Även företag och organisationer inom den privata sektorn använder sig mycket av statistik.Som företagare kan man ha stor nytta och hjälp av statistik, framför allt om man driver företag med stor produktion så är statistik över verksamheten viktigt. Inte minst när det handlar om det ekonomiska i ett företag är statistik något man har stor nytta av.Vid användning av statistik är det viktigt att se till så den inte missbrukas i någon form eftersom det som bekant är möjligt att bevisa nästan allting med statistik genom att tolka den på det sätt som är mest gynnsamt för en själv.