Forskning ger Sverige framgång och det skapar jobb och nya företag. Vi berättar om många olika forskningsprojekt som är extra intressanta idag. Det är tack vare forskning som utvecklingen har gått så fort fram i Sverige och det är en av anledningarna till den höga levnadsstandard vi har idag. Det är många stora företag som bildats tack vare olika forskningsprojekt och det har skapat många jobb. Det finns i Sverige också många duktiga uppfinnare och de största företag vi har har ofta kommit till utifrån en uppfinning.Forskning är ett väldigt vitt begrepp och det handlar inte alls enbart om vita labbrockar och provrör med olika vätskor. Det forskas också mycket på många andra områden. Forskning som vi ofta kommer i kontakt med är den om trafiken och bilen. Det finns många olika försök som testar vad som händer människan vid en krock. Det är ofta vi sett på TV hur en testdocka i en bil kör rakt mot ett hinder. Olika bilar klarar krocken olika bra och detta har gjort att bilarna idag är utformade på bättre sätt med tanke på säkerheten för människor. Många liv har klarats tack vare Krockkudden.  Vi försöker bevaka forskning i Sverige för att kunna ge information om nyheter på varierande områden.Många studenter väljer att gå vidare med sin utbildning efter avslutat examen för att fortsätta sin karriär som forskare.