Forskning om statistik

Statistik är något som används ofta och i alla möjliga olika sammanhang. Numera förekommer statistik i stort sett överallt, framför allt i nyheter av olika slag samt när rapporter av olika slag ska presenteras. Några som gärna använder sig av statistik är politiker och då för att stärka sina argument.StatistikI stora drag är statistik olika typer av sifferuppgifter, som till exempel befolkningsantal, hur pengar används, i hur stor utsträckning någonting förhåller sig på ett visst sätt med mera. I princip kan man säga att det går att göra statistik av i precis vad som helst, om alltifrån arbetslöshet till vad en pizza kostar i olika länder.Statistik kan användas till en rad olika saker, som till exempel underlag i olika rapporter eller om man vill undersöka hur det är ställt med någonting. Både politiker och offentliga verksamheter använder sig av statistik i sin beslutsfattning, vilket ofta är till stor hjälp. Även företag och organisationer inom den privata sektorn använder sig mycket av statistik.Som företagare kan man ha stor nytta och hjälp av statistik, framför allt om man driver företag med stor produktion så är statistik över verksamheten viktigt. Inte minst när det handlar om det ekonomiska i ett företag är statistik något man har stor nytta av.Vid användning av statistik är det viktigt att se till så den inte missbrukas i någon form eftersom det som bekant är möjligt att bevisa nästan allting med statistik genom att tolka den på det sätt som är mest gynnsamt för en själv.