Utvecklingen av 3D-utskrifter: En revolution för tillverkningsindustrin

3D-utskrifter har revolutionerat tillverkningsindustrin. Detta på grund av den höga precisionen och snabbheten som 3D-utskrifter medför för skapandet av prototyper och mindre produktion. I denna artikel kommer vi att titta på vad 3D-utskrifter är, hur de fungerar, samt användningsområden och framtidens möjligheter.

Vad är 3D-utskrifter?

3D-utskrifter är en teknologi som tillåter användaren att skapa en tredimensionell fysisk modell från en digital 3D-modell. Tekniken har funnits i flera decennier men har ökat i popularitet under senare år tack vare minskade kostnader och ökad tillgänglighet när patent gick ut.

Historia och utveckling av 3D-utskrifter

3D-utskriftstekniken utvecklades första gången på 1980-talet av Chuck Hull. Hull uppfann tekniken som han kallade stereolitografi, vilket tillät användarna att skapa tredimensionella objekt genom att stapla lager av material på varandra. Sedan dess har tekniken utvecklats avsevärt, med nya material och tekniker som gör det möjligt att skapa mer komplexa objekt på kortare tid.

Hur fungerar 3D-utskrifter?

3D-utskrifter fungerar genom att först skapa en digital 3D-modell av det önskade objektet med hjälp av CAD-programvara. Därefter skickas modellen till en 3D-skrivare som sedan skapar objektet genom att lägga till lager av material på varandra. Detta sker genom en process som kallas additiv tillverkning, vilket innebär att material läggs till istället för att tas bort.

Användningsområden för 3D-utskrifter

3D-utskrifter har många användningsområden. Några av de mest kända användningsområdena är inom medicin och tandvård, tillverkningsindustrin samt arkitektur och design.

Medicin och tandvård

Inom medicin och tandvård används 3D-utskrifter för att skapa proteser, implantat och andra medicinska hjälpmedel. 3D-utskrifter gör det möjligt att skapa skräddarsydda proteser och implantat som passar perfekt till patientens kropp. Detta minskar risken för infektioner och kan förbättra patientens livskvalitet.

Tillverkningsindustrin

Inom tillverkningsindustrin används 3D-utskrifter för att skapa prototyper och tillverka komplexa objekt. 3D-utskrifter gör det möjligt att skapa komponenter som är svåra att tillverka med traditionella tillverkningsmetoder. Detta kan leda till effektivare tillverkningsprocesser och minskade kostnader.

Arkitektur och design

Inom arkitektur och design används 3D-utskrifter för att skapa modeller och prototyper. 3D-utskrifter gör det möjligt att skapa mer komplexa modeller och prototyper på kortare tid än traditionella metoder. Detta kan hjälpa arkitekter och designers att visualisera sina idéer på ett mer realistiskt sätt. Även inom konsten används den av vissa konstnärer.

Framtiden för 3D-utskrifter

3D-utskrifter har revolutionerat tillverkningsindustrin och har potential att förändra hur vi tillverkar saker i framtiden. Några av de möjliga framtida användningsområdena för 3D-utskrifter inkluderar nya material och tekniker, samt användning i rymden och på andra planeter.

Nya material och tekniker

Forskare och ingenjörer experimenterar med nya material och tekniker för 3D-utskrifter. Nya material som metall och keramik gör det möjligt att skapa mer hållbara objekt, medan nya tekniker som 4D-utskrifter gör det möjligt att skapa objekt som kan ändra form över tid.

3D-utskrifter i rymden och på andra planeter

3D-utskrifter har potential att revolutionera hur vi skapar saker i rymden och på andra planeter. 3D-utskrifter gör det möjligt att skapa objekt på plats istället för att transportera dem från jorden, vilket kan minska kostnaderna och öka effektiviteten.

Utbildning i digitala verktyg: Så här kan du skapa en interaktiv lärandemiljö

Utbildning i digitala verktyg blir allt viktigare i dagens samhälle. Eleverna förväntas ha kunskap och färdigheter i att använda teknik för att lära sig och lösa problem. För att möta dessa förväntningar är det viktigt att lärare själva har kunskap om digitala verktyg och hur de kan användas för att skapa en engagerande och lärorik upplevelse för eleverna.

Verktygen

När det gäller att skapa en interaktiv lärandemiljö finns det många olika digitala verktyg som kan användas. Ett exempel är Kahoot, ett verktyg som gör det möjligt för lärare att skapa interaktiva quiz och spel för eleverna. Ett annat verktyg är Padlet, där eleverna kan samarbeta och dela sina idéer på en digital anslagstavla. Google Classroom är ett annat verktyg som kan användas för att organisera och distribuera material till eleverna.

Det är viktigt att välja verktyg som passar för den specifika lärandemiljön och som gör det möjligt för eleverna att engagera sig och lära sig på ett effektivt sätt. Det är också viktigt att se till att verktygen är användarvänliga och att eleverna har tillgång till rätt utrustning för att kunna använda dem.

Strategier

För att skapa en interaktiv lärandemiljö är det också viktigt att använda sig av olika strategier. En strategi är att skapa en lärandemiljö som är anpassad efter elevernas individuella behov och intressen. Detta kan göras genom att använda differentierad undervisning, där eleverna får olika uppgifter beroende på deras kunskapsnivå och intressen.

Ett annat sätt att skapa en interaktiv lärandemiljö är att använda sig av samarbetsövningar och projektarbete. Genom att arbeta tillsammans i grupper kan eleverna hjälpa varandra och lära sig av varandra. Detta kan också bidra till att skapa en känsla av samhörighet och gemenskap i klassrummet.

Fördelar

En interaktiv lärandemiljö har många fördelar för både elever och lärare. För eleverna kan det leda till ökad motivation och engagemang i lärandet. Det kan också bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och problemlösningsförmåga.

För lärare kan en interaktiv lärandemiljö underlätta planering och genomförande av undervisningen. Det kan också bidra till att öka lärarens eget intresse för ämnet och göra det mer roligt och utmanande att undervisa.

Olika produkter vid problem med nacken

I dag är nackproblem vanligt vid allt yngre åldrar. Som ett resultat av vårt mer stillasittande arbetsliv och fritid, kan det uppstå problem med nacke, axlar och rygg. Det kan vara muskelspänningar som kan ge upphov till smärtor, huvudvärk och yrsel. De flesta problem som uppstår i muskler eller ligament är övergående och med rätt hjälpmedel kan du undvika att få tillbaks problemen.

Mjuka kragar för att avlasta nacken

Vid nackspärr kan du behöva avlasta nackmuskulaturen med en mjuk halskrage. Huvudet är tungt i förhållande till kroppen och vid det våld som till exempel kan uppstå vid påkörning bakifrån vid bilolycka, kan du få mer eller mindre allvarliga problem med nacken. Du kan klicka dig vidare online för att komma till en butik som säljer skydd och stöd som kan behövas efter till exempel pisksnärtskador.

Avlastande kuddar vid nackbesvär

Det finns olika anatomiska kuddar i olika höjder för att ge extra stöd och avlastning. Kuddarna är tillverkade i mjukt formbart minnesskum, som anpassar sig efter olika individers anatomi.

Olika kuddar för olika sovställningar

Det finns olika kuddar beroende på vilken sovställning du har. Det finns modeller även för de som föredrar att sova på magen. Även dessa kuddar finns i varierande höjd för att ge stöd oavsett vilken kroppsstorlek du har.

Varför avslutade Sverige spelmonopolet?

I Sverige har det varit spelmonopol i många år. Från och med 1 januari i år har vi infört spellicens på den svenska spelmarknaden så att vanliga bolag kan erbjuda spel till svenska kunder. Varför valde Sverige att överge monopolet?

Efterfrågan

För det första gillar svenskarna att spela. Vi tycker det är roligt att testa olika slots och försöka kamma hem den stora jackpotten som ger oss ekonomisk frihet och en jorden-runt-resa för hela familjen. Det fanns helt enkelt en stor efterfrågan som olika företag runt om i världen valt att besvara. Sverige har endast haft Casino Cosmopol att erbjuda och det finns bara några casinos runt om i landet. Det betyder långa resvägar, övernattningar och så vidare. Då är det lättare att öppna en app i telefonen.

Säkerhet

Staten har som uppgift att ta hand om medborgarna. I och med att den svenska marknaden var oreglerad kunde vilka bolag som helst erbjuda spel till svenskarna. Och när något är oreglerat finns det högre risk att medborgare drabbas av spelberoende eller blir lurade på pengar. Spellicensen är till för att skapa en säkrare plats för svenskarna att spela på. I och med att bolagen behöver en licens är det lättare att kontrollera verksamheten och ställa krav. Det är en riskfylld bransch och bolagen som ansöker om licens tar därmed ansvar för att skydda sina kunder från att bli ruinerade eller fast i ett beroende.

Skatter

Sverige gillar att skatta, det argumenterar nog ingen emot. Den svenska statsmaskinen drivs av skatter och under hela nätcasinots liv har Sverige stått utanför och bara kunnat se på medan pengarna svischar förbi. En licens innebär att Sverige kan ta ut en skatt av de bolag som vill vara verksamma i landet. Skatten är på samma nivå som de flesta andra i Europa, strax under 20 %. Dessa pengar kommer därmed att göra nytta för Sverige istället för att bara försvinna bort till utlandet.

Katters behov av närhet och stimulans

I åratal har vi alla trott att katter är enklare, de är självständiga och klarar sig själv. Vi behöver endast ge mat och vatten, rensa kattlådan och klia lite under hakan medan vi passerar. Forskning under 2000-talet har visat hur fel vi har. En katt har egentligen lika stora behov som en hund, men några få undantag såsom att de inte behöver rastas.

Närhet över mat

En mindre studie från Oregon State University visar att katter har stort behov av närhet till sina ägare. Vi har inte gjort katten lydig men de har vandrat bredvid människan i tusentals år, de har genom evolutionen utvecklas till att söka sig till oss. Oavsett ras och kön visade studien att majoriteten av katter väljer att få uppmärksamhet av sin ägare istället för mat eller lek. Att bli kelad och älskad prioriteras av din katt, tänk på det nästa gång de följer dig i hemmet.

Lekar

En understimulerad katt kommer att klättra i gardinerna, klösa på möblerna, springa runt hela huset dag som natt eller till och med göra sina behov utanför kattlådan. Katter är som små barn hela livet, de älskar skoj och bus. Det är ett sätt för dem att få utlopp för sina jaktinstinkter som de knappt behöver när de får mat av ägarna. Det är också en anledning varför många djur tar in levande byten, de är mätta och har därmed inte behov att äta upp dem samt att bytet blir en roligare leksak om den lever. För att stimulera katten om dagarna borde du köpa hem olika leksaker och aktivitetsprodukter. På nätet kan du hitta massivs med bra produkter, testa exempelvis Supercat som har massor med roliga prylar för din pälskling.

Byggandet i landet

Sverige har en bostadsbrist, det har vi haft i många år. Men nu verkar vi äntligen agera för att göra något åt saken. Det byggs i de flesta städer och byggbranschen får slåss om de offentliga upphandlingarna allt hårdare. 2017 byggdes det 77 000 bostäder, så mycket har landet inte byggt sedan 70-talet då vi hade miljonprogrammet. Och ändå rapporterar 255 av 290 kommuner att de har bostadsbrist och söker medel från regeringen för att få bygga mer. Trots den takt vi bygger nu kommer det att fortsätta vara brist i över 200 kommuner om tre år. Det handlar mycket om att vi inte har agerat tid. Regeringen och kommunerna har ignorerat problemen med bostadsbristen och tänkt att den ska lösa sig själv. Nu tar vi dock i med hårdhandskarna och byggbranschen lär blomstra i många år framöver.För dem som vill ta del av och försöka mätta behovet gäller det att ha en smart arbetsplan. Även om det finns jobb finns det också många konkurrenter. Kan man undgå stora maskininköp och stället hitta ett företag att hyra från, sparar man in på interna kostnader. Om man förlorar stora upphandlingar eller om man blir utklassad av konkurrenterna behöver företaget inte sälja sina maskiner för att överleva. Problemet med byggandet är att de mest utsatta: äldre, nyinflyttade och unga vuxna, kommer fortsättningsvis ha svårt att komma in på bostadsmarknaden. Anledningen är framförallt att nyproducerade lägenheter har högre hyror för att företagen måste återfå kostnaderna för byggnationerna. Även de äldre lägenheterna i stora städer kan vara svårt för denna grupp att hyra eftersom värdarna söker personer som har en inkomst tre-fyra gånger hyran och det kan vara väldigt svårt för den utsatta gruppen att skrapa ihop.En del är dock kritiska mot byggbeslutet och resonerar att det finns visst tillräckligt med bostäder men för få flyttar. Reavinstskatten på försäljning gör att många drar sig från att byta bostad, äldre bor hellre kvar i sina stora hus trots att de inte använder alla utrymmen bara för att det är billigare än att köpa en lägenhet eller mindre hus. Genom att också avreglera hyressättningarna kan man få fler att välja de mindre bostäderna.

Modern hörselteknik

Hörseln är ett av de sinnen som vi använder oss oerhört mycket av, kanske betydligt mycket mer än vad vi är kapabla att uppskatta. En hörselnedsättning kan vara oerhört problematiskt för de som lider av den, men med rätt hjälp så kan man faktiskt komma upp till en bra hörselförmåga med hjälp av modern teknologi.  Vi lever i en fantastisk tids era där ingenting känns omöjligt, så mycket utveckling som sker precis just nu, inte minst digitalt. Teknologins utveckling har verkligen möjliggjort så att många människor nuförtiden kan leva under betydligt skäligare livsförhållanden än för bara ynka femtio år sedan. Den som lever med en hörselnedsättning kan numera använda sig av formgjutna hörapparater speciellt utformade för att fungera på ett optimalt sätt för det specifika hörselfelet. Den senaste digitala teknologin tillåter oss att styra våra hörselapparater via appar, läsplatta, dator och TV något som inte bara är fantastiskt utan också revolutionerande. Marknadens utan konkurrens hetaste hörselapparater hittar du hos Eartech och du som lider av en hörselnedsättning har all anledning att vända dig till dem för professionell hjälp med din situation, höj livskvalitén avsevärt genom att använda dig av den senaste och mest avancerade teknologin som ämnar att förenkla ditt liv på flera plan. Om du vill lära dig mer om hur sinnena fungerar och integrerar med varandra så kan du läsa den intellektuella, roliga och kluriga boken Alla mina sinnen som är skriven av Vallentina Villarreal Thibblin. Vallentina skriver på ett roligt sätt som får dig som läsare att vilja veta mer om alla sinnen och deras oerhörda potential. Den här boken passar sig utmärkt att läsa tillsammans med sina barn, dessutom ger det dem en ökad insikt i att vi faktiskt har ett ansvar att ta hand om vår egna kropp och vårda våra sinnen genom att inte utsätta oss själva för ohälsosamma situationer. Du hittar den på Adlibris.com. Hörapparater är inte bara för dig som har nedsatt hörsel, det är också ett hjälpmedel inom arbetet. På en del arbetsplatser är ljudnivån så hög att det krävs skyddsutrustning men samtidigt behöver ni kunna tala med varandra. Specialhörapparater kan filtrera ut onödiga ljud och fånga in samtalstoner så du fortfarande kan höra vad dina medarbetare säger. Hörapparater i olika former behövs också inom tolkning där du direktöversätter tal från ett språk till ett annat. I stora möten mellan flera länder har all deltagare en hörapparat och en tolk. Tolken direktöversätter så deltagaren kan följa med i diskussionerna utan ledtider.

Effektiv marksanering

grävmaskinMycket industriell verksamhet världen över ger stora föroreningar på den omgivande miljön. Även om man idag har gjort stora förbättringar för att förhindra utsläpp så är det inte perfekt och många gamla föroreningar finns fortfarande kvar runt om i Sverige och måste åtgärdas. 

Fasta anläggningar

Runt om i landet så finns det många anläggningar som specialiserar sig på att sanera material från många olika typer av föroreningar och återvinna resterande material. De fasta anläggningarna gör att man måste försöka vara så effektiv som möjligt med transporterna för att minska kostnaderna och effektivisera arbetet.

Sanering på plats

Om det är mycket stora ytor som måste saneras kan det ibland vara ekonomiskt fördelaktigt att genomföra saneringen på plats. Detta är extra aktuellt om marken i fråga befinner sig långt ifrån de fasta saneringsanläggningar. För detta krävs det självklart specialiserad utrustning och kompetens. Då det finns mycket regler vid saneringsarbeten så ställs det extra stora krav på de som utför arbetet. För att du som äger marken skall känna dig säker så krävs det att de du anlitar kan förse dig med korrekt dokumentation då arbetet är slutfört.

Oavsett tillvägagångssätt

Vilken metod som i slutändan än blir aktuellt för att ta hand om ett saneringsarbete så är det dock viktigt att det verkligen blir gjort. Det faktum att vi förr i tiden försummat naturen i så pass stor grad som vi gjort är en skuld som vi fortfarande får arbeta hårt för att betala tillbaka och här är det självfallet att vi människor tar vårt ansvar, både för det vi gjort i det förgångna men även om vi blickar långt in i framtiden. Det positiva är dock att vi hela tiden blir bättre på att ta hand om föroreningar av olika slag, något som helt klart bådar gott inför framtiden.

Lagar och regler

Sanering av förorenad mark är något som regleras i miljöbalken i svensk lag. Ansvaret för att sanera en mark hamnar huvudsakligen på de som har drivit den förorenande verksamheten, i alla fall så länge som verksamheten bedrivits efter 1969. Detta preskriberas aldrig men det är inte ovanligt att de som smutsade ner inte går att hitta eller saknar betalningsförmåga. I dessa fallen så är det istället de som köpt marken som är ansvariga för sanering. Detta gäller sedan miljöbalkens införande 1999.Involverade i arbete med förorenade områden är även Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Micro trenching – fixar fiber enkelt

micro trenchingInternet och IT-tekniken går framåt med rasande steg och idag är i stort sett alla beroende av att ständigt ha tillgång till en snabb och stabil internetuppkoppling. Det är där fiber kommer in. Det är helt enkelt det allra bästa sättet att koppla upp sig.

Snabbt och bra

Tidigare har det inneburit en ganska lång och omständlig process att dra in fiber men nu för tiden använder man sig av en mycket snabbare och bättre metod – något som kallas micro trenching. Micro trenching går ut på att lägga ner kablar och fiber i marken medan man gör så liten inverkan på den existerande infrastrukturen som möjligt. Istället för att gräva stora och breda diken med klumpiga maskiner så använder man sig istället av en sorts fräs som mycket snabbare kan gräva en ränna som har det djup som behövs, men som är runt fem gånger så smalt. Arbetet går alltså fortare och påverkar inte infrastrukturen och marken på samma sätt som andra metoder. Dessutom blir kostnaderna för materialåtgång mycket mindre.

Få ROT-avdrag

Att dra in fiber till sin fastighet blir 2016 en tjänst som omfattas av ROT-avdraget, en skattereduktion som ska användas för att utföra renoveringar och förbättringar i hemmet. Det är dock mycket viktigt att man använder detta avdrag på rätt sätt. Man får till exempel inte anlita alltför nära släktingar för att utföra arbetet, då detta inte kommer att godkännas. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att det bara är arbetet som utförs på den egna fastigheten som omfattas av ROT-avdraget. Grävningar och liknande som görs på gator och andra allmänna områden ingår inte. Det är speciellt viktigt att vara medveten om detta då skatteverket meddelat att RUT- och ROT-avdragen kommer att granskas extra noga under kommande år.

Allt fler spelar datorspel

En amerikansk studie som utfördes under 2015 visar på att hela 50% av landets befolkning spelar datorspel av någon typ. Av dessa så spelar 42 procentenheter tre timmar eller mer per vecka!Studien visar även att mobilspel ökar kraftigt och att hela 31% av den amerikanska befolkningen idag spelar dem. Mobilernas internetuppkoppling gör det möjligt att skapa helt nya spel som aldrig tidigare varit möjliga i en bärbar enhet. Bland annat sociala spel som knyter ann till sociala nätverk så som Facebook eller Twitter. Även spel som kräver en central server så som casinospel går nu att nå direkt via mobilen. Något de flesta spelbolagen nu erbjuder, även om upplevelsen kan variera.Annan intressant och kanske lite oväntad statistik man kan hitta i studien är den om vilka det är som spelar spel. Länge har datorspel setts som något främst män höll på med. Idag är jämställdheten nära då 44% av spelarna i USA är kvinnor. Gruppen vuxna kvinnliga spelare är till och med dubbelt så stor som gruppen unga manliga spelare.Även runt ålder specifikt så finns det mycket intressant statistik. Bland vissa så ses datorspel som något för yngre, något som bevisligen inte alltid är sant. Enligt studien så är nämligen den genomsnittlige spelaren 35 år gammal. Den största åldersgruppen är dock under det med 18-35 åringarna som tar upp hela 35% av alla spelare. Näst störst är dock kanske lite chockerande de över femtio år som är hela 27% av alla spelare. De under 18 år är den näst minsta gruppen med 26% av alla spelare.Om du vill läsa mer intressant statistik från studien så kan du gå in på denna engelska sidan