Utbilda er i en ny lärplattform

Att ha en bra lärplattform hjälper lärare att hålla koll på elevernas prestation. Med en bra lärplattform kan lärare även enklare kommunicera med vårdnadshavare. Men framför allt se över sin planering och betygsättning av varje enskild elev.

Enklare skolvardag

En lärplattform låter dig som lärare att boka utvecklingssamtal, schemalägga undervisningen samt lägga upp information. Men, genom plattformen kan du dessutom kontakta föräldrar och publicera blogginlägg om roliga aktiviteter som klassen har haft under dagen.

Allt på samma plats

Fördelen med en lärplattform är att du har allt samlat på samma plats. Du slipper skriva ut massor med papper som ska hem till vårdnadshavare och du får en tydlig bild av hur dina elever presterar i varje ämne. Med andra ord blir det lättare för dig att se vem som behöver mer assistans i sitt lärande.

En plattform med eleven i fokus

InfoMentor har en lärplattform som är utformad för för- och grundskolan samt gymnasiet. De har en vision om att varje enskild elev ska klara målen i skolan. På plattformen kan lärarna lätt föra dokumentation för att sedan kunna fokusera mer på pedagogiken.