För er som arbetar med någon form av bioenergi

Troligtvis har du hört begreppet biobränsle tidigare, i artikeln nedan beskriver vi begreppet mer utförligt. Biobränsle syftar på modernare bränslekällor som har kommit fram nu på senare år. Det främsta fördelen med biobränslen är att de ofta är mer miljövänliga än andra energikällor. Det innebär en minimerad klimatpåverkan, vilket vi fokuserar mycket på nu för tiden.

Framtidens energi är Bioenergi

Bioenergi utvinns av biobränslen och är därför ett förnybart sätt för oss att hämta energi från växtriket. Fotosyntesen är det som gör att de går att utvinna eftersom solenergin blir lagrad i växterna. Biobränslen blir därför koldioxidneutrala eftersom utsläppen som sker vid förbränning är lika med det som växten tar från naturen.

Olika typer av biobränsle

Det finns flera olika varianter av biobränslen, samt i olika former. Det går att välja mellan biobränslen i fast form, gasform och även flytande form. Biobränslen av fast form kan vara trä eller avfall. Medans flytande biobränslen är biodiesel eller bioetanol och till sist biogas som är i flytande form.

Om du arbetar med någon form av bioenergi är det ovan självklart saker du redan vet och har koll på. Vill du veta mer om kontroll av bioenergi ska du vända dig till Dynalyse.