Lastbilar och trafiksäkerhet

5049874-truck-driving-on-country-roadDet har varit känt ett tag att lastbilar med en totallängd mellan 18 och 25 meter faktiskt är mer miljövänligare än de kortare, europeiska lastbilarna. Men det finns nu forskning som antyder att de även har andra fördelar.Den 2 januari 2014 kom det ut en studie från Chalmers Universitet som undersökte statistik kring långa lastbilars inblandning i olyckor.Den tillåtna längden på lastbilar i Sverige är 25,25 meter, det är ett undantag från den europeiska normen då den längsta tillåtna längden i stora delar av Europa faktiskt bara är 18.75 meter. De flesta undantagen till denna längd hittar man just i Skandinavien.I studien jämförde man hur ofta tunga lastbilar av olika längd var inblandade i olycksfall, specifikt svåra olyckor eller dödsolyckor, per antal körda kilometer. Studien begränsade sig till Sverige och perioden mellan 2003 och 2012.Lastbilarna delades in i tre olika grupper beroende på deras längd:

  • Långa kombinationslastbilar: 18,76-25,25 meter
  • Medellånga lastbilar: 12,01-18,75 meter
  • Korta lastbilar: under 12 meter

Medan det var ganska liten skillnad mellan antalet svåra olyckor och dödsolyckor mellan långa och medellånga, långa var iblandat i något färre, var korta lastbilar inblandade i omkring tre gånger så många svåra olyckor eller dödsolyckor som de långa lastbilarna.András Bálint, trafiksäkerhetsanalytiker på Safer påpekar dock att den data man använde sig av inte var klassificerad efter vägtyp eller område och att det kan handla om att de långa lastbilarna oftare körde i säkrare vägmiljöer just på grund av sin längd. Även kan det vara så att de bästa chaufförerna oftare får köra de längsta lastbilskombinationerna.Resultaten i studien visar även att med de trafikvanor vi har nu, tillsammans med vägval och chaufförsval är långa svenska lastbilar inblandade i färre svåra olyckor och dödsolyckor per kilometer än europeiska lastbilskombinationer.Svenska lastbilstillverkare som DAF har ofta sagt att säkerheten är ett av de allra viktigaste aspekterna av deras lastbilar, och sådan här statistik bådar gott för den svenska transportindustrin.