Sveriges dricksvatten

WaterI Sverige finns det regler och bestämmelser till hur brunnar får borras, hur vattenrening ska göras och vilka åtgärder varje kommun är tvingad att ta om ens dricksvatten blir kontaminerat. Den här artikeln ska alltså tala om vårt vatten.Sverige är ett s.k iland, ett industrialiserat land och därmed har vi högre levnadsstandard än många andra. Enligt 2012 sammanställning av länders BNP av OECD ligger vi för tillfället på en niondeplats på välståndslistan. En listan som Luxemburg toppade det året. Men som de nämner i artikeln ska den tolkas med försiktighet. Skillnaderna mellan länderna i topp tio är små och rankingen förändras konstant under åren. Men en del i varför vi klättrat från en av våra sämsta placeringar, fjortonde plats, till nionde är säkerligen vårt goda dricksvatten.På senare tid har det blivit populärt att köpa vatten på flaska. Denna trend har nått Sverige trots att ligger på åttonde plats när det kommer till det bästa kranvattnet. Det bästa vattnet sägs vara Schweiz. Vi vill dock yrka på att du kastar pengar i sjön genom att köpa på flaska. Det är tusen gånger billigare att dricka vatten från kranen och miljövänligare då det inte blir några fraktkostnader (ibland från utlandet) eller energin som går åt att återvinna plastflaskorna.Vi ska dock inte skryta alltför hårt. Som med alla länder uppkommer det problem. Ibland går ledningar sönder eller vattenreningsverk kan inte prestera sitt bästa. Då får andra företag stiga in och hjälpa till. Det finns företag som hjälper personer och fastigheter att skydda sina egna brunnar från bakterier och smittor genom olika filter och större lösningar. Andra företag är de som är kommunalanställda, vars uppdrag är att laga brustna ledningar och ta kontroll över förorenat vatten innan några skador sker.Sverige har ett av världens bästa dricksvatten men man ska alltid hålla utkik efter situationer där ens vatten kan förorenas och ta säkerhetsåtgärder om man tror att man ligger i riskzonen.