Förbättra produktionen

StatistikDriver ni företag, framförallt med stor produktion, då är statistik över verksamheten viktig.Genom att kontinuerligt samla in statistik får du som ansvarig en övergripande blick över verksamheten och ser om det behövs förändring på vissa delar i produktionen. När man tar fram statistik över produktionen kan det ske på två sätt. Det första är att man gör manuella mätningar och för statistik på så sätt. Man gör manuella mätningar vid vissa tidpunkter och antecknar efterhand. Det andra är att man mäter automatiskt, via olika verktyg vilket gör det mycket enklare. Idag finns det företag som inriktar sig på att ta fram automatiska mätningsverktyg som hjälp för företag, just för att få fram bra statistik över produktionen samt att mäta produktiviteten.Ett företag som erbjuder sådana mätningar, som vi intresserat oss för är Axxos. Det är ett företag som erbjuder mätning av produktivitet för företag och som även tagit fram ett verktyg för att få fram statistik över produktionen för att kunna effektivisera den. Som företag är detta guld värt eftersom det på sikt kan hjälpa er att få en förbättrad produktion vilket kommer att leda till en ökad lönsamhet i företaget.Verktyget gör det möjligt att visualisera insamlat produktionsdata för att slippa traditionella rapporter. Axxos Analyze heter verktyget och ger dig som företag en helhetsbild över er produktion. Några saker som kommer med verktyget är;

  • Enkel presentation av produktionsdata
  • Analys av hela fabriken eller enskilda maskiner
  • Klickbara rapporter

Verktyget är mycket användarvänligt och det ger en bra översyn av hela produktionen. Det är också lätt att ta fram enskilda data. Kanske ni bara är intresserade att få fram produktionsdata över vissa skift, exempelvis nattskift eller en stoppvecka, då görs det enkelt genom några enkla klick. Genom att införa ett sådant verktyg på ert företag kan det på sikt leda till stora fördelar. Ni kan öka effektiviseringen på ert företag så ni får ut maximalt av just er produktion.