Ute i trafiken

Trafiken är en plats där flesta av oss vistas i stort dagligen, antingen som bilist, cyklist, fotgängare eller som nyttjare av kollektivtrafik i olika former. Är man intresserad av statistik av olika slag är trafiken ett spännande område då här kryllar av statistik i olika former. Här nedan följer några intressanta fakta och siffror rörande trafik som kan vara till glädje för den som är road av vad som händer och sker på våra svenska vägar.I Sverige fanns i april totalt 4 593 244 personbilar, det vill säga nästan en bil per 2 invånare, att jämföra med USA som är ett land med nästan en bil per invånare, närmare bestämt en bil per 1,3 invånare. I Sverige har drygt sex miljoner personer körkort för personbil, så kallat B-körkort.Vad gäller övriga fordon så finns det i Sverige över 580 000 lastbilar, ca 14 500 bussar, drygt 300 000 motorcyklar, drygt 9 000 terrängvagnar, men bara 54 terrängsläp. Totalt fanns det i april 2014 7 217 697 fordon i Sverige, som är i trafik vill säga. Utöver det finns också 2 349 104 avställda fordon, det vill säga sådana som inte får framföras i trafik.Vad gäller trafikolyckor i Sverige så fortsätter dessa stadigt att minska. År 2012 omkom 285 personer på svenska vägar att jämföra med mitten av 1960-talet då över 1 300 personer omkom i trafiken varje år. Också sedan 1990-talet har minskningen varit markant då döda i trafiken i det närmaste halverats under de senaste 20 åren, mycket tack vare att myndigheterna arbetat mycket för att göra vägarna säkrare. En faktor som också spelar in är att lastbilar i Skandinavien är säkrare än i övriga Europa, vilket har betydelse eftersom lastbilar ofta förekommer i trafikolyckor.I övrigt kan också vara värt att notera att det numera finns närmare en halv miljon miljöbilar i Sverige, nämligen 487 000 i november 2011 samtidigt som det under år 2012 genomfördes 186 525 skrotningar av bilar i Sverige, vilket är en minskning om man ser över en tioårsperiod. Vidare finns det även drygt 13 500 personliga registreringsskyltar i landet.Huvuddelen av uppgifterna är hämtade från http://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Statistik/Vag/.