Forskning om transportsäkerhet

LastbilI en värld där mycket fokus ligger på våra världsliga miljöproblem så kan det förstås diskuteras hur godstransport på bästa hållbara sätt ska fungera i framtiden och hur man gör den så trafiksäker som möjligt.Svaret på den frågan är komplicerad och svår att svara på. Det vi kan svara på är dock att forskning visar på att lastbilar i Skandinavien är säkrare och miljövänligare. I större delen av Europa ligger den tillåtna maxlängden för lastbilar på 18,75 meter. I Sverige och vissa delar av övriga Skandinavien så ligger den maxgränsen på hela 25,25 meter. Forskare på trafiksäkerhetscentrumet Safer på Chalmers har gjort en studie för att kunna mäta effekten på skillnaden i form av trafiksäkerheten med denna skillnad i längd. I studien har man jämfört hur ofta tunga lastbilar av olika längd. Man har mätt dessa fordon under en tioårsperiod (2003-2012) och mätt antal svåra olyckor och dödsolyckor per körda kilometer.Man delade i studien in lastbilarna i längdgrupper; en första  där de lastbilar som framförallt finns att hitta i Skandinavien, långa lastbilskombinationer på 18,76 meter till 25,25 fanns med. En andra med medellånga lastbilar på 12,01 meter till 18,75 meter samt korta lastbilar som var under 12 meter. Det visade sig i denna studie att långa lastbilar var inblandade i färre svåra skador eller dödsolyckor per miljard körda kilometer än de medellånga. De korta lastbilarna var i sin tur inblandade i ungefär tre gånger så många olyckor per miljard körda kilometer än de långa lastbilarna.Av detta drar man slutsatsen att lastbilarna i Skandinavien med nuvarande trafiksituation, förarval och vägval är säkrare. Det pågår även forskning om huruvida man kan börja använda sig av så kallade högkapacitetsfordon som är ännu längre och som väger upp till 90 ton. Man menar att detta ger lägre kostnad samt mindre utsläpp av växthusgaser och energiförbrukning per transporterad godsmängd än vanliga lastbilar.