Könsskillnader i spel och risktagande

Skillnader i män och kvinnors sätt att se på problem och risktagande är något som länge har diskuterats och varit kontroversiellt. Men vad är egentligen skillnaderna enligt den forskning som finns? Här tänkte vi gå igenom några av de studier och rapporter som granskat just det och närliggande områden för att försöka gå till botten med frågan. 

Få direkta studier om hälsosamt spelande

kvinna spelar rouletteEtt problem när man söker efter studier gällande hur kvinnor och män spelar är att de flesta vetenskapliga studierna riktar sig på ohälsosamt spelande. Detta blir extremt problematiskt då det inte representerar den stora massan som normalt sett spelar till vardags.

I boken “Gambling and Gender: Men and Women and play” så sammanställer Deborah K. Phillips många olika studier och drar från en bland annat slutsatsen att kvinnor i större utsträckning föredrar casinospel så som roulette medans män i större utsträckning intresserar sig för kortspel samt spel på sport. En viktigt frågeställning Phillips formulerar är hur de senaste utvecklingarna och trenderna inom teknologi har påverkat sättet kvinnor ser på könsidentitet i en tidigare mansdominerad värld. Har det faktum att man kan spela dessa spel anonymt på nätet ändrar kvinnors risktagande och spelbeteende?

Ett vetenskapligt experiment

En av de bästa grunderna vi har när det kommer till denna typen av information kommer ifrån en metod som ibland används för att studera hur olika grupperingar tar beslut. Metoden kallas “Iowa gambling task” och brukar oftast genomföras under till exempel magnetröntgen. för att läsa av vilka delar i hjärnan som aktiveras. Det hela går till så att den som testas får en uppgift att lösa. Fyra stycken virtuella högar med kort som oftast ger spelpengar. Ibland så tar korten dock istället bort pengar så att man slutar med mindre än vad man började med. Målet är att ha så mycket pengar som möjligt då spelet är slut.

man i PET

En av dessa högarna har dock en högre mängd av de dåliga korten, vilken får spelaren inte veta. Spelarna tar sedan kort efter kort och efter cirka 40 till 50 val så börjar de flesta spelarna få en uppfattning om vilken som är den dåliga högen.

en psykologisk och neurologisk studie som valde att genomföra detta testet på på kvinnor och män fann man att det fanns en skillnad i vilka delar av hjärnan som aktiverades. Män klarade generellt sett testet lite bättre och man kunde även se en betydligt större aktivering av orbitala cortex hos männen än hos kvinnorna som istället hade en högre aktivering av dorsolaterala prefrontalkortex. Detta gör att de helt enkelt spelar något annorlunda, men inte nödvändigtvis mindre riskfyllt som alla tror. Det bör även nämnas att de två grupperna var matchade mot varandra så att de var representativa mot varandra gällande IQ, socioekonomisk status, alkoholanvändning med mera.

hjärna med färger

I affärsvärlden

Just ovanstående och liknande studier har fått många att tro att kvinnor generellt är mindre riskbenägna, men det är långt ifrån sanningen. I denna analysen av kvinnor i styrelsepositioner så kommer det ganska snabbt fram en annan bild. En bild där kvinnor trots allt är mindre bundna till gamla sanningar och mer gärna än sina manliga kollegor tar risker.  Studien granskade alla styrelser i publika svenska bolag år 2005. Anledningen att just svenska bolag valde att granskas var på grund av Sveriges relativt sett höga jämställdhet vilket minskar risken för att fördomar och stereotyper skulle påverka resultaten.

styrelserum

Totalt var ungefär 17% av alla styrelseledamöter kvinnor i Sverige kvinnor under tiden som undersökningen gällde.

Studierna inom affärsvärlden visar även att företag med fler kvinnor i styrelsen presterar betydligt bättre rent ekonomiskt än de som inte har det. Även under ett längre perspektiv så ser man samma sak, fler kvinnor betyder mindre risk för konkurs.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis så kan man säga att de har mätts upp skillnader i olika studier men att vissa kan tyckas strida mot varandra. Det är därför svårt att göra några slutgiltiga antagande gällande risktagande, spelande och kön.