Företagets ventilationssystem

Till att börja med är det otroligt viktigt att ventilationen på ditt företag är bra.

Bra med fungerande ventilation är till exempel:

  • Kunna ha kyla vid varmt väder utomhus
  • Fräsch och bra lukt i lokalen
  • Att ha lagom varmt under vintermånaderna

Vad är dålig ventilation?

Skulle det vara så att någon av era anställda gnäller på dålig luft. Då är det rekommenderat att direkt se över ventilationen. Det är inte bara dålig luft som är kännetecken på en dålig ventilation, det kan till exempel vara:

  • Dålig lukt
  • Varmare i lokalen, värmen kan göra dig trött och då blir arbetet sämre
  • Risk för fuktskador samt mikrobiell tillväxt som kan vara skadligt för hälsan

Det är alltså bra att se över sin ventilation då och då, för ju tidigare du hittar felet desto enklare och billigare är det att lösa. I dem enkla fallen är det endast en kanalrensning eller byte av luftfilter som behöver göras.

Med en bra ventilation får företaget nöjda anställda och det ger i längden en bra lönsamhet. Vid nybygge så är det vettigt att lägga en extra slant på just isolering, då slarv med isolering kan bli kostsamt i längden. Det finns massvis med företag som är experter på detta område, ta hjälp!