Forskning trycksår

Sjukhusliggande patientAtt drabbas av trycksår vid skada eller sjukdom är idag relativt vanligt och studier visar att hela var 5:e person som vistas under en längre tid på sjukhus har trycksår. Detta är väldigt olyckligt och det behövs ett bättre arbete kring denna problematik för att förebygga och motverka att dessa problem uppstår.

Vad är då ett trycksår?

Ett trycksår utvecklas då en person behöver ligga eller sitta under en längre tid i samma läge och inte själv kan ändra position. Detta kan vara en svårt sjuk patient som är sängliggande och ligger för länge i samma ställning eller en person som är förlamad och sitter i rullstol och därigenom inte kan ändra sittställning aktivt. Trycksår kan uppkomma på de flesta ställen där några är på sjukhuset, hemma eller under en pågående operation.

Forskning

Forskningen har visat att det är väldigt viktigt att känna till vilka personer som är i riskzonen för trycksår och påbörja förebyggande behandlingar direkt, innan ett trycksår bildas. Har en patient redan fått ett trycksår är det mycket svårare att råda bot på det och få det att läka ut. Akademiska sjukhuset är en plats som lagt fokus på trycksår och som bedrivit studier inom ämnet i femton år. I studierna har man fokuserat på patienter som är i riskzonen där utvidgade omständigheter tagits vid för att se om de har några positiva effekter.De utvidgande omständigheterna har fokuserat på 3 stora punkter;

  • Riskbedömning
  • Tryckavlastande madrass
  • Näringstillskott före och efter operation

Studien har innefattat att 2 sjuksköterskor alltid besöker en inneliggande patient redan under den första dagen där de bedömer patientens riskstatus, inspekterar patientens hud samt dokumenterar vilka tryckavlastande åtgärder som behöver sättas in.  Ett effektivt sätt att förebygga trycksår är att sätta in en tryckavlastande madrass som är lämpad för patienten som denna får ligga på redan från början av sjukhusvistelsen.Vad som är viktigt att tänka på här är att det gäller att sätta in behandling med dessa madrasser till patienter i riskgrupper direkt och inte vänta tills trycksår redan uppstått.Genom att arbeta efter dessa studier har det framkommit att trycksårs problematiken minskat och många patienter i riskgrupperna fångats upp i ett tidigt skede vilket gjort att sjukvården kunnat motverka ett kommande trycksår.Fakta i texten är hämtad från Uppsala Universitet.