Utbildning för skolledare och skolförvaltning

För att underlätta skolformen och potentialen för utvecklingen av lärandet erbjuds det möjlighet till utbildning för både skolledare samt skolförvaltning. Klicka här om du vill veta mer om detta. Med den bakgrunden får lärare mer utrymme och tid till att planera sin läroplan.

Vidare får de mer tid till att leda och kunna fokusera på resultat. Slutligen får de också mer tid över till att lära ut sina kunskaper till eleverna. Med smarta och effektiva IT-lösningar ökar koncentrationen i klassrummen. Både lärare och elever får förbättrade studieresultat.

Tydlighet och struktur i lärandet

För att kunna uppnå bästa resultatet inom skolan är utbildning för skolledare och skolförvaltning på sin plats. En tydlig och strukturerad läroplan förenklar skolvardagen i en smart it-verktygslåda. Exempelvis kan pedagogerna anteckna det som sker under dagen direkt mot läroplanen. Dessutom kan vårdnadshavare sjukanmäla barnet via mobilen.

I grundskolan och på gymnasiet kan lärarna i sin tur tagga kunskapskraven direkt till en uppgift. Det finns en uppsjö av funktioner kring samarbete och kommunikation. Samtliga av dessa är kopplade till tjänster som Google och Office 365. Detta gör att lärare kan planera sin tid, jämföra resultat och faktisk tid samt planera bemanning och undervisning.