Har djur intelligens?

shutterstock_259521776Människans hjärna är inte så olik hjärnan hos apor och andra däggdjur. Vi kan göra upp eld, ge och få meddelanden med bokstäver, spela efter noter, göra matematiska beräkningar och hitta vägen med hjälp av en karta – det kan inga djur. Men uppbyggnaden av våra hjärnor är relativt lika, de stora skillnaderna är att den veckade hjärnbarken hos människan har fler nervceller än den hos djuren och att våra nervceller är bättre isolerade, vilket gör att nervsignalerna transporteras snabbare.Den förhärskande uppfattningen bland forskare är att även människans intelligens har stora likheter med djurens, men den har utvecklats till betydligt högre nivåer. Det går att finna exempel på intelligens hos många djurarter: de kommunicerar inom gruppen, samarbetar för att lösa uppgifter, sköter om varandra och de både tillverkar och använder enkla verktyg. Saker som även människan gör, men i avsevärt högre omfattning.

Men hur mäter man djurens intelligens?

Djur kan inte tala och kommunicera vad de tänker, därför är det svårt att mäta intelligensnivån. Bedömningen av deras intelligens måste därför göras efter observationer och mycket återstår innan forskningen kan avgöra exakt på vilken nivå djurs intelligens är i förhållande till människans.