Dofter kan hjälpa minnet

Luktsinnet utvecklas tidigt i människans liv. Redan nyfödda barn föredrar sin moders doft mot andra dofter. Luktsinnet är direkt kopplat till den del i hjärnan som kallas amygdala som är center för känslor och till hippocampus där våra minnen lagras. Lukter kan få oss att minnas saker, till exempel från vår barndom. Så det är kanske inte så konstigt att forskning även visar att dofter kan hjälpa oss att minnas nya saker. Redan på renässansen och om möjligt ännu tidigare talade man om att dofter kunde förbättra minnet.En svensk-tysk studie har undersökt om dofter kan användas för att förbättra minnet. En testgrupp fick använda nässpray med insulin i innan de påbörjade minnestestet och en grupp fick använda en nässpray utan riktigt insulin. Undersökningen visade att gruppen som fick använda riktigt insulin hade ett högre testresultat än den andra gruppen. Även om mycket forskning återstår att göra i denna fråga så fick ändå denna studie ett resultat som visade på att doft faktiskt kan hjälpa minnet. Därför kan det vara en god idé att tända doftljus vid läxläsning, hemtentamen eller uppsatsskrivande eller vid andra aktiviteter där man måste komma ihåg saker. Ett tips är att använda sig av samma doft varje gång man utför en viss aktivitet för att på så sätt trigga minnet. Det finns en mängd olika dofter att välja bland.I en annan studie har en testgrupp fått göra ett minnestest i ett rum som doftat rosmarin. Gruppen som gjorde minnestestet i detta rum fick bättre resultat än de som satt i ett doftlöst rum. Forskarna kom då fram till att rosmarin har en positiv effekt på hjärnan när det gäller att minnas. Även dofter som bergamott och rosor har i studier visat sig öka den mentala kapaciteten och förbättra minnet. Dofter har alltså en så stark effekt att dom kan användas till att manipulera vår hjärna. Sambandet mellan minne och doft visar sig tydligt när människor som skadat delar av hjärnan som har med vårt minne att göra får svårare att identifiera lukt än andra.