Varför ekologiskt?

4529724-organic-market-fruits-and-vegetables

Det har undersökts och forskats en hel del på vilka effekter ekologiska produkter har i vårt liv. För er som fortfarande undrar varför man ska köpa ekologiskt, kan vi ge några kortfattade svar på frågan. 

Giftfritt

Du slipper få i dig en massa bekämpningsmedel som sprutas på grödorna. Dessa kemikalier påverkar sedan grundvattnet, jorden och luften. Vi har inte besprutat så pass länge att vi kan utröna vilka konsekvenser det kommer att få i det långa loppet, men just nu ser man redan hur naturen påverkats av det.

Mindre djurplågeri

Kött- och mejeriprodukter från ekologiska gårdar håller högre standard. Djuren får leva ett mer värdigt liv, de få gå utomhus och får utöva sitt naturliga beteende. De får också tillgång till bättre mat som inte innehåller kadaver eller fiskmjöl.

Snällare mot kroppen

Ekologiska produkter såsom hudkräm och schampo är framställda utan en massa onödiga tillsatser eller kemikalier. De är alltså snälla mot huden och ger din kropp den det behöver, utan en massa extra som kanske gör huden ont istället för gott.

Mer smak i maten

Ekologisk mat har inte påskyndats, den har inte blivit tvingad att växa mot sin vilja, kan man säga. Det betyder att den innehåller mindre vatten, vilket leder till att frukterna och grönsakerna har mer smak än de som växer på ”konstgjord” väg.

 

Dofter kan hjälpa minnet

Luktsinnet utvecklas tidigt i människans liv. Redan nyfödda barn föredrar sin moders doft mot andra dofter. Luktsinnet är direkt kopplat till den del i hjärnan som kallas amygdala som är center för känslor och till hippocampus där våra minnen lagras.

Lukter kan få oss att minnas saker, till exempel från vår barndom. Så det är kanske inte så konstigt att forskning även visar att dofter kan hjälpa oss att minnas nya saker. Redan på renässansen och om möjligt ännu tidigare talade man om att dofter kunde förbättra minnet.

En svensk-tysk studie har undersökt om dofter kan användas för att förbättra minnet. En testgrupp fick använda nässpray med insulin i innan de påbörjade minnestestet och en grupp fick använda en nässpray utan riktigt insulin. Undersökningen visade att gruppen som fick använda riktigt insulin hade ett högre testresultat än den andra gruppen. Även om mycket forskning återstår att göra i denna fråga så fick ändå denna studie ett resultat som visade på att doft faktiskt kan hjälpa minnet. Därför kan det vara en god idé att tända doftljus vid läxläsning, hemtentamen eller uppsatsskrivande eller vid andra aktiviteter där man måste komma ihåg saker. Ett tips är att använda sig av samma doft varje gång man utför en viss aktivitet för att på så sätt trigga minnet. Det finns en mängd olika dofter att välja bland.

I en annan studie har en testgrupp fått göra ett minnestest i ett rum som doftat rosmarin. Gruppen som gjorde minnestestet i detta rum fick bättre resultat än de som satt i ett doftlöst rum. Forskarna kom då fram till att rosmarin har en positiv effekt på hjärnan när det gäller att minnas. Även dofter som bergamott och rosor har i studier visat sig öka den mentala kapaciteten och förbättra minnet. Dofter har alltså en så stark effekt att dom kan användas till att manipulera vår hjärna. Sambandet mellan minne och doft visar sig tydligt när människor som skadat delar av hjärnan som har med vårt minne att göra får svårare att identifiera lukt än andra.

Myter om syn

2124753-rainbow-eye-closeup

Synen är ett att av våra starkaste sinnen och står för många av de intryck vi får av omvärlden. Idag lider många av synfel, men som tur är finns det hjälpmedel som gör vardagen lättare för dem med synnedsättning. Men först, låt oss kolla på några vanliga myter om synen.

Ni föräldrar som oroar er för att barnens tv-tittade eller datorspelande påverkar synen negativt kan vara lugna, det är nämligen bara en myt att detta skulle spela in. Däremot kan man efter många timmar vid dator eller tv uppleva att ögonen känns trötta och ansträngda. Detta är i de flesta fall ofarligt, men vid stora besvär kan ett besök hos optikern vara på sin plats.

Hur är det med stark sol då? Skadar det ögat? Svaret är att UV-strålning faktiskt kan skada ögat om du utsätts för mycket och stark sol under lång tid. Att använda solglasögon med UV-filter rekommenderas därför för att undvika skador.

Ett annat påstående är att morötter skulle ha en positiv effekt på synen. Visserligen innehåller morötter A-vitamin som behövs för näthinnans funktion, men sanningen är att vår kost redan har den dos som är nödvändigt, vilket innebär att du inte kommer få någon effekt av att knapra morötter.

Det har längre diskuterats huruvida man kan träna bort synfel. Sanningen är att varken barn eller vuxna kan träna bort översynthet, närsynthet eller astigmatism. Man kan däremot träna en person som skelar eller träna upp samsynen för ökad funktion. För mer utförliga svar och fler myter och sanningar, besök St Eriks Ögonsjukhus.

Lyckligtvis kan synfel smidigt korrigeras med glasögon, laserteknik eller linser. Allt fler väljer att använda linser för att avhjälpa problemet, mycket tack vare linsernas användarvänliga och smidiga egenskaper. Det finns olika typer av linser: dagslinser, månadslinser och dygnet-runt linser. På Internet hittar du mycket information som du kan behöva veta om linser. Oavsett vilket typ du väljer är det viktigt att du tvättar dem enligt instruktioner och inte använder dem längre än rekommenderat. Till rengöring används en speciell vätska innehållande saltlösning, andra vätskor bör aldrig användas. Förvara dina linser i ett desinficerat linsetui, detta bör bytas ut med jämna mellanrum för minskad infektionsrisk.

Gravstenar och vittring

När man går på en kyrkogård och tittar på alla vackra stora och små gravstenar och monument slås man ibland av hur tidens tand har påverkat stenarna. Ibland ser man tecken på att de börjat vittra sönder, ibland ser man moss- eller lavabildning eller missfärgning i största allmänhet.

En brittisk forskare som heter Rob Inkpen har under en lång tid studerat gravstenar och funnit spår av såväl vittring, tillväxt av lavar, urholkning, nedsmutsning och liknande. Det som oftast först har fått stryka på foten är inskriptionerna som stundom hotar att bli oläsliga med tiden. Hans studier har också fått ligga till grund för studier av allmän miljöpåverkan; i närtid såväl som över hundratals år.

Som nära anhörig till en avliden vill man gärna dels hedra personen och dels kunna minnas. En gravsten är därför självklart för dem som stått vederbörande nära; make/maka, barn eller syskon.

Vid valet av gravsten och inskription blir det följaktligen viktigt att gravplatsen känns vacker och högtidlig vid varje besök. Ingen vill uppleva att inskriptionen blir otydlig eller att stenen har förfulats.

Vita stenar har funnit en modell för att ta itu med detta problem. De arbetar med gravstenar som är tillverkade av kompositmaterial med en vikt som ligger på cirka en tredjedel av de traditionella stenarna. Den låga vikten innebär att stenarna kan lyftas ur, slipas och förses med nyskrivna inskriptioner om så behövs. Är det en familjegrav kan inskriptionen kompletteras när det behövs. Viktreduceringen innebär också en minskning av risken för allvarliga olyckor.

En annan fördel är att stenen inte på något sätt behöver underhållas. Det enda som krävs är att man tar bort lös smuts med lite ljummet vatten och en trasa.

Allt vanligare att nätdejta

3525203-couple-laid-in-the-woods

Ett annat namn för sökandet efter en partner är att dejta. Detta går att utföra på många olika sätt men består alltid i att umgås och att genom detta lära känna varandra, till exempel på en bar, ett kafé, en bio, på telefon eller varför inte, på internet, som den senaste tiden har blivit allt vanligare.

Det finns många singlar i vårt avlånga land, men internet kanske kan sätta stopp på den utbredda ensamheten. De senaste undersökningarna har visat att rent procentmässigt har de flesta i Sverige hittat sin partner via nätet, strax efter kommer genom vänner, sedan arbetet och slutligen vid krogbesök.

Ökningen av nätdejting har också lett till ett ökat utbud av dejtingsajter. Vissa är nischade, andra mer allmänna, men gemensamt har de att de försöker hjälpa svensken hitta den rätta. En av många nya sajter för nätdejtning är singel-dejting.se som fokuserar just på att hjälpa människor träffa varandra. Oavsett om det sedan leder vidare till ett förhållande, är just mötet det viktiga.

Forskning

Genom forskning har det visat sig att det trots den allmänna tron att det är viktigt att vara olika så varar faktiskt relationer mellan liknande människor längre. Dock bör partnern inte vara alltför olik för då försvinner förmodligen chansen att enligt vår önskan komplettera varandra och på så sätt berika relationen.

För alla

Webbplatserna avsedda för nätdejtning har på senare tid blivit mer och mer nischade, det finns platser för alla smaker och avsikter; för längre förhållanden och eventuella äktenskap, för kortare träffar och spontana relationer; efter land, religion, sexuell läggning, bakgrund, utbildning med mera.

Fallolyckor på byggen

Bygge

En undersökning gjord av AFA Försäkring visar att 40 % av alla allvarliga arbetsskador var fallolyckor. Med det menas både fall från hög höjd och fall på plan nivå. I hälften av de fallen orsakade skadorna men för livet. Studien gjordes på 17 000 fall och visar att risken stadigt ökar i takt med stigande ålder. Anledningen kan både vara att vi tål mindre och att vi får sämre balans när vi blir äldre.

Fall från hög höjd

Det vi oftast tänker på när det gäller fallolyckor är fall från hög höjd vid byggarbeten. Män drabbas oftare av de olyckorna. Det beror helt enkelt på att byggbranschen är mansdominerad. I 2008 i Tyskland stod byggnadsbranschen för 21.2% av landets industriella dödsolyckor, lika så i Norge har dödsfall vid byggnadsarbete varit högre än i någon annan sektor under åren 2009, 2010 och 2011.

Ett allvarligt problem

Byggnadsbranschen toppar statistiken vad gäller anmälningar av olyckor och har ett stort antal dödsolyckor. Arbetsmiljöverket har konstaterat i sina undersökningar att den interna risk- och säkerhetsstyrningen brustit i många led på de drabbade företagen. Några av de faktorer som bidragit till detta inkluderar dålig erfarenhet och kunskap, dåligt efterlevnad av regler och instruktioner och otydlighet i ansvarsfördelningen på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket ämnar att använda dessa undersökningar som grund för det fortsatta arbetet med att minska riskerna inom byggnadsbranschen. Åtgärder som har föreslagits är bland annat att göra insatser att informera småföretagare, utbildningsanordnare och byggherrar, tydligare regelverk och rådgivning.

Sätt att förebygga

Det finns sätt att minska på riskerna för allvarliga skador. På vintern är det viktigt att hålla arbetsplatsen fri från snö och is. Eftersom flertalet fallolyckor inträffar i byggbranschen där mycket av arbetet bedrivs utomhus är vädret en viktig faktor. Ett sätt att förbättra arbetsmiljön och minska olycksrisken är att ha en bra byggställning.

Stadig minskning av olyckor

Statistik kan ofta vara missvisande. När det gäller fallolyckor är det inget undantag. Olyckorna har minskat med i genomsnitt 8 % per år enligt Arbetsmiljöverket. 2010 ökade däremot antalet olyckor igen jämfört med året innan med 8 %. Antalet fallolyckor räknades till 684 stycken av 3652 stycken anmälda olyckor totalt. Det är något som kan ha flera förklaringar. Till exempel var det en sträng vinter i början av 2010, vilket kan ha lett till fler halkolyckor. En annan anledning, vilken är den som kan leda till att statistiken blir missvisande är att Sverige befann sig i en byggkris under 2009. Ju färre människor som arbetar inom byggsektorn, desto färre olyckor. Det kan också förekomma ett visst mörkertal då inte alla olyckor anmäls.

För utförligare information om fallolyckor, se Sunt Livs hemsida.

Att åldras

Förr eller senare blir vi alla gamla, det är svårt att undvika. Hur snabbt vi åldras beror på en rad olika faktorer, som till exempel genetiska förutsättningar, kost och motion med mera.

Mor och sonPå senare år har forskningen om åldrande kommit långt och idag vet man ganska mycket om vad som händer i kroppen när vi åldras och vad detta beror på.

En del av kroppen som åldras och som också syns att den åldras är huden. Allt eftersom åren går så blir huden allt tunnare samtidigt som den också blir torrare och mindre töjbar, vilket leder till att rynkor uppstår. Detta är något som drabbar alla förr eller senare på ålderns höst.

Skelett, leder och muskelmassan är också något som påverkas av stigande ålder. När man blir äldre minskar muskelmassan samtidigt som fettmassan ökar. Även skelettet försvagas, något som innebär ökad risk för benskörhet, framför allt hos kvinnor.

Även inre organ påverkas av åldern. Bland annat så blir blodkärlen stelare, vilket leder till högre blodtryck samtidigt som hjärtats förmåga att pumpa runt blodet i kroppen minskar, vilket märks genom att man blir tröttare av ansträngning.

Något som också påverkas av ökad ålder är hjärnan, bland annat yttrar sig detta genom att minnet försämras samtidigt som man också har svårare att lära sig nya saker när man blir äldre. Även sömnen påverkas av åldern och blir ytligare än när man är yngre. Risken att drabbas av olika typer av sjukdomar som demens och alzheimers ökar också med åldern.

Informationen i den här texten är i huvudsak hämtad från http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Senior/.

Att forska

Det bedrivs mycket forskning världen över och Sverige är en stor del av det. Om man ser till BNP är vi ett av världsländerna som satsar mest på forskning och utveckling.  Vart vänder man sig för att finansiera sin forskning? Det finns några olika platser.

Akademisk finansiering

När skolor och forskningsinstitut kopplade till universiteten står för dina omkostnader. Här är det stor konkurrens som varenda krona vilket leder till att många forskare måste lägga mycket tid på att söka olika anslag.

Privata finansiärer

Det finns en del privata personer som ger betydande bidrag till forskningsvärlden. Här har man sett 4 miljarder kronor beviljats för forskning under de senaste fem åren och Cancerfonden hör också hemma i denna kategori. De har delat ut 389 miljoner kronor under ett år.

Stiftelser

Dessa pengar är ett komplement till de statliga forskningspengarna och därmed väldigt viktiga. Här finns det stiftelser som finansierar forskning inom specifika områden såsom Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa, kortfattat kallad Östersjöstiftelsen och Stiftelsen för miljöstrategiskt forskning, förkortat till Mistra.

Myndigheterna

Sedan finns det fyra myndigheter som tillsammans ger flera miljarder till forskning varje år. Dessa myndigheter är också inriktade på olika områden. Vetenskapsrådet anses vara den största myndigheten och de finansierar forskning inom naturvetenskap, humaniora, medicin och samhällsvetenskap. Sedan har vi Formas som fokuserar på samhällsbyggande och areella näringar. FAS, eller forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap delade ut 414 miljoner under 2012 och stödjer grund- och behovstyrdforskning inom häsla, folkhälsa, välfärd och omsorg och så vidare. Den fjärde myndigheten är Vinnova, innovationsfinansiärerna, som delar ut pengar för forskning inom kommunikation, arbetsliv, teknik och transport.

Förbättra produktionen

Statistik

Driver ni företag, framförallt med stor produktion, då är statistik över verksamheten viktig.

Genom att kontinuerligt samla in statistik får du som ansvarig en övergripande blick över verksamheten och ser om det behövs förändring på vissa delar i produktionen. När man tar fram statistik över produktionen kan det ske på två sätt. Det första är att man gör manuella mätningar och för statistik på så sätt. Man gör manuella mätningar vid vissa tidpunkter och antecknar efterhand. Det andra är att man mäter automatiskt, via olika verktyg vilket gör det mycket enklare. Idag finns det företag som inriktar sig på att ta fram automatiska mätningsverktyg som hjälp för företag, just för att få fram bra statistik över produktionen samt att mäta produktiviteten.

Ett företag som erbjuder sådana mätningar, som vi intresserat oss för är Axxos. Det är ett företag som erbjuder mätning av produktivitet för företag och som även tagit fram ett verktyg för att få fram statistik över produktionen för att kunna effektivisera den. Som företag är detta guld värt eftersom det på sikt kan hjälpa er att få en förbättrad produktion vilket kommer att leda till en ökad lönsamhet i företaget.

Verktyget gör det möjligt att visualisera insamlat produktionsdata för att slippa traditionella rapporter. Axxos Analyze heter verktyget och ger dig som företag en helhetsbild över er produktion. Några saker som kommer med verktyget är;

  • Enkel presentation av produktionsdata
  • Analys av hela fabriken eller enskilda maskiner
  • Klickbara rapporter

Verktyget är mycket användarvänligt och det ger en bra översyn av hela produktionen. Det är också lätt att ta fram enskilda data. Kanske ni bara är intresserade att få fram produktionsdata över vissa skift, exempelvis nattskift eller en stoppvecka, då görs det enkelt genom några enkla klick. Genom att införa ett sådant verktyg på ert företag kan det på sikt leda till stora fördelar. Ni kan öka effektiviseringen på ert företag så ni får ut maximalt av just er produktion.