Att forska

Det bedrivs mycket forskning världen över och Sverige är en stor del av det. Om man ser till BNP är vi ett av världsländerna som satsar mest på forskning och utveckling.  Vart vänder man sig för att finansiera sin forskning? Det finns några olika platser.Akademisk finansieringNär skolor och forskningsinstitut kopplade till universiteten står för dina omkostnader. Här är det stor konkurrens som varenda krona vilket leder till att många forskare måste lägga mycket tid på att söka olika anslag.Privata finansiärerDet finns en del privata personer som ger betydande bidrag till forskningsvärlden. Här har man sett 4 miljarder kronor beviljats för forskning under de senaste fem åren och Cancerfonden hör också hemma i denna kategori. De har delat ut 389 miljoner kronor under ett år.StiftelserDessa pengar är ett komplement till de statliga forskningspengarna och därmed väldigt viktiga. Här finns det stiftelser som finansierar forskning inom specifika områden såsom Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa, kortfattat kallad Östersjöstiftelsen och Stiftelsen för miljöstrategiskt forskning, förkortat till Mistra.MyndigheternaSedan finns det fyra myndigheter som tillsammans ger flera miljarder till forskning varje år. Dessa myndigheter är också inriktade på olika områden. Vetenskapsrådet anses vara den största myndigheten och de finansierar forskning inom naturvetenskap, humaniora, medicin och samhällsvetenskap. Sedan har vi Formas som fokuserar på samhällsbyggande och areella näringar. FAS, eller forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap delade ut 414 miljoner under 2012 och stödjer grund- och behovstyrdforskning inom häsla, folkhälsa, välfärd och omsorg och så vidare. Den fjärde myndigheten är Vinnova, innovationsfinansiärerna, som delar ut pengar för forskning inom kommunikation, arbetsliv, teknik och transport.