Att åldras

Förr eller senare blir vi alla gamla, det är svårt att undvika. Hur snabbt vi åldras beror på en rad olika faktorer, som till exempel genetiska förutsättningar, kost och motion med mera.Mor och sonPå senare år har forskningen om åldrande kommit långt och idag vet man ganska mycket om vad som händer i kroppen när vi åldras och vad detta beror på.En del av kroppen som åldras och som också syns att den åldras är huden. Allt eftersom åren går så blir huden allt tunnare samtidigt som den också blir torrare och mindre töjbar, vilket leder till att rynkor uppstår. Detta är något som drabbar alla förr eller senare på ålderns höst.Skelett, leder och muskelmassan är också något som påverkas av stigande ålder. När man blir äldre minskar muskelmassan samtidigt som fettmassan ökar. Även skelettet försvagas, något som innebär ökad risk för benskörhet, framför allt hos kvinnor.Även inre organ påverkas av åldern. Bland annat så blir blodkärlen stelare, vilket leder till högre blodtryck samtidigt som hjärtats förmåga att pumpa runt blodet i kroppen minskar, vilket märks genom att man blir tröttare av ansträngning.Något som också påverkas av ökad ålder är hjärnan, bland annat yttrar sig detta genom att minnet försämras samtidigt som man också har svårare att lära sig nya saker när man blir äldre. Även sömnen påverkas av åldern och blir ytligare än när man är yngre. Risken att drabbas av olika typer av sjukdomar som demens och alzheimers ökar också med åldern.Informationen i den här texten är i huvudsak hämtad från http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Senior/.