Vikten av att kunna HLR

233827-cardiology

En av de viktigaste kunskaperna en människa kan besitta är hur man räddar livet på en annan människa. Det är naturligt att efterfrågan om att lära sig hjärt- och lungräddning finns, då det är av stor vikt att ha denna kunskap i flera olika yrkeskategorier.

Vad händer när hjärtat stannar?

Syftet med HLR är att få igång hjärtat efter att detta slutat slå – det ska alltså inte utövas om hjärtat slår, då det enligt Vårdguiden istället kan få motsatt effekt. En person kan vara medvetslös i cirka tjugo sekunder innan syreupptagningen stoppas, och efter en kort stund stannar hjärtat stannar då denna inte får syre och kan producera blod. Det är viktigt att få igång hjärtat och andningen igen då en kropp som inte får tillräckligt med syre kan få bestående och allvarliga skador. Det kan även, i värsta fall, leda till en direkt död. Den vanligaste anledningen till hjärtstopp är hjärt- och kärlsjukdomar.

Vart kan man lära sig hjärt- och lungräddning?

Man behöver inte vara sjukvårdsutbildad för att få lära sig HLR, tvärtom så uppmuntrar sjukvården att fler lär sig detta så att fler människor kan hjälpas. För att göra den mest grundläggande hjärt- och lungräddningen behöver man ingen utrustning. När man utför HLR börjar man med bröstkompressioner som innebär att man trycker på bröstkorgen med händerna för att få blodet att fortsätta cirkulera. Man ersätter helt enkelt det arbete som hjärtat vanligtvis gör. Hur du utför det på rätt sätt kan vara svårt att veta om man inte har fått ordentlig kunskap inom området – det får man bäst genom en HLR-utbildning.

Att lära sig hjärt- och lungräddning är av stor vikt då det faktiskt är en kunskap som kan rädda liv, men under en utbildning får man även kunskap om mer än bara det praktiska utförandet. Man får lära sig mer om hjärt– och kärlsjukdomar, vilket ger lärdomen om dessa samt hur man kan förbygga dem en bra spridning.