Psykosyntes

Inom terapin så finns det en stor mängd olika inriktningar och former. En av dessa som idag har vuxit sig stark och väl omtalad är psykosyntesen som startades av Roberto Assagioli, en av Freuds elever.

I början av sin karriär så använde sig Roberto Assagioli helt och hållet till de psykoanalysiska teorierna som Sigmund Freud lade grunden för vid sekelskiftet mellan 1800 och 1900-talet. Under tiden var han till och med en medlem i det Internationella psykoanalytiska sällskapet som hade sin hemvist i Schweiz.

Efter ett tag började dock Assagioli glida ifrån Freuds lärdomar och ifrågasätta dem då de i allt för stor utsträckning saknade en spirituell aspekt. Istället började han vidareutveckla en egen teori och tolkning som tog inspiration från bland annat de stora världsreligionerna. Teorin fokuserade inte bara på att läka de problem och sår som kvarstod från barndomen utan även att hjälpa individen med personlig tillväxt och ett arbete mot självförverkligande. Till stor del handlade det alltså om att fokusera på det friska istället för att fokusera på det sjuka. Att titta till människans kreativitet, vilja, glädje och visdom precis som man tittar på de negativa aspekterna.

Efter ett tag bildade Assagioli the psychosynthesis och konceptet började spridas allt mer som en terapiform. Även i Sverige har terapiformen fått allt starkare fästa med bland annat ett starkt yrkesförbund samt en akademi som utbildar inom ämnet. Självklart går det även att hitta terapeuter som verkar inom området och kan erbjuda saker som coaching och terapi.

Varför ekologiskt?

4529724-organic-market-fruits-and-vegetables

Det har undersökts och forskats en hel del på vilka effekter ekologiska produkter har i vårt liv. För er som fortfarande undrar varför man ska köpa ekologiskt, kan vi ge några kortfattade svar på frågan. 

Giftfritt

Du slipper få i dig en massa bekämpningsmedel som sprutas på grödorna. Dessa kemikalier påverkar sedan grundvattnet, jorden och luften. Vi har inte besprutat så pass länge att vi kan utröna vilka konsekvenser det kommer att få i det långa loppet, men just nu ser man redan hur naturen påverkats av det.

Mindre djurplågeri

Kött- och mejeriprodukter från ekologiska gårdar håller högre standard. Djuren får leva ett mer värdigt liv, de få gå utomhus och får utöva sitt naturliga beteende. De får också tillgång till bättre mat som inte innehåller kadaver eller fiskmjöl.

Snällare mot kroppen

Ekologiska produkter såsom hudkräm och schampo är framställda utan en massa onödiga tillsatser eller kemikalier. De är alltså snälla mot huden och ger din kropp den det behöver, utan en massa extra som kanske gör huden ont istället för gott.

Mer smak i maten

Ekologisk mat har inte påskyndats, den har inte blivit tvingad att växa mot sin vilja, kan man säga. Det betyder att den innehåller mindre vatten, vilket leder till att frukterna och grönsakerna har mer smak än de som växer på “konstgjord” väg.

 

Vikten av att kunna HLR

233827-cardiology

En av de viktigaste kunskaperna en människa kan besitta är hur man räddar livet på en annan människa. Det är naturligt att efterfrågan om att lära sig hjärt- och lungräddning finns, då det är av stor vikt att ha denna kunskap i flera olika yrkeskategorier.

Vad händer när hjärtat stannar?

Syftet med HLR är att få igång hjärtat efter att detta slutat slå – det ska alltså inte utövas om hjärtat slår, då det enligt Vårdguiden istället kan få motsatt effekt. En person kan vara medvetslös i cirka tjugo sekunder innan syreupptagningen stoppas, och efter en kort stund stannar hjärtat stannar då denna inte får syre och kan producera blod. Det är viktigt att få igång hjärtat och andningen igen då en kropp som inte får tillräckligt med syre kan få bestående och allvarliga skador. Det kan även, i värsta fall, leda till en direkt död. Den vanligaste anledningen till hjärtstopp är hjärt- och kärlsjukdomar.

Vart kan man lära sig hjärt- och lungräddning?

Man behöver inte vara sjukvårdsutbildad för att få lära sig HLR, tvärtom så uppmuntrar sjukvården att fler lär sig detta så att fler människor kan hjälpas. För att göra den mest grundläggande hjärt- och lungräddningen behöver man ingen utrustning. När man utför HLR börjar man med bröstkompressioner som innebär att man trycker på bröstkorgen med händerna för att få blodet att fortsätta cirkulera. Man ersätter helt enkelt det arbete som hjärtat vanligtvis gör. Hur du utför det på rätt sätt kan vara svårt att veta om man inte har fått ordentlig kunskap inom området – det får man bäst genom en HLR-utbildning.

Att lära sig hjärt- och lungräddning är av stor vikt då det faktiskt är en kunskap som kan rädda liv, men under en utbildning får man även kunskap om mer än bara det praktiska utförandet. Man får lära sig mer om hjärt– och kärlsjukdomar, vilket ger lärdomen om dessa samt hur man kan förbygga dem en bra spridning.

Forskning kring fot- och vristproblem

3565564-ankle-foot-pain

Väldigt mycket forskning inom detta område har fokuserat på skorna vi använder i dagens samhälle, detta är speciellt fokusen vad gäller fot- och vristskador bland kvinnor.

Något som visat på ganska dåligt utförd designval är att skor avsedda att användas av kvinnor inom sport och idrott har traditionellt varit nedskalade versioner av mäns skor. Anledningen till att detta är ett dåligt designval är att studier har visat att medan kvinnor har både kortare och smalare fötter, är dessa mått inte mindre i samma proportioner.

Det blir ganska uppenbart att detta kan vara en anledning till problem med både fötter och vrister då man ofta får höra om att passformen av en sko är väldigt viktigt, speciellt om man använder dem i samband med hög belastning som när man springer.

Skor är dock inte det enda man kan titta på när det kommer till problem kring fot och vrist, vissa problem som vårtor kan man få bara genom kontakt. Vårtor är faktiskt ett virus och drabbar oftare barn än vuxna, forskning indikerar att omkring var tionde person har vårtor och en del personer är mer mottagliga för dem än andra. Orsaker till denna ökade mottaglighet beror delvis på ålder, huruvida man biter på naglarna och om man har en nedsatt immunförsvar.

Många har säkert även hört att vårtor smittar om de blöder, men enligt fotvårdsspecialisten Akilles, stämmer detta inte. Det är det yttersta lagret på vårtan som smittar och de kan lätt göra detta om man kommer i kontakt med någon annan. Har man vårtor och besöker ett badhus eller liknande ska man alltid se till att vårtorna inte kommer i kontakt med andra personer eller golvet, något som är väldigt enkelt att göra bara med ett par badtofflor.

 

Djurens mat – Lika viktig som vår

Djurfoder

Det är lätt att negligera det faktum att även djur behöver få i sig ordentlig mat som ger dom den näring de behöver. Vi önskar att det inte vore på detta sätt, men tyvärr är verkligheten en helt annan. Tusentals, om inte till och med miljontals djur, far årligen illa på grund av att du inte får i sig tillräckligt med näring, eller fel sorts mat överlag.

Djur som är väldigt aktiva har dessutom ett än större behov av att få i sig tillräckligt med energi. Tack och lov är ofta ägare till sådana djur mycket mera medvetna än vad djurägare generellt är. Till viss del beror detta inte enbart på att man vill att djuret ska må så bra som möjligt, utan för att man vill ha maximal avkastning på vad man investerat, vare sig det gäller tid eller pengar.

Det kan till exempel handla om en aktiv travhäst där ägarna lagt ner båda delarna och gärna ser en avkastning i form av bra placeringar i loppen. Här vore det ren galenskap att inte ge hästen alla det den behöver för att orka, ha möjlighet att bygga muskler och hålla sig fri från skador och andra sjukdomar, på grund av ett välfungerande immunförsvar och välbyggd kropp.

Könsskillnader i spel och risktagande

Skillnader i män och kvinnors sätt att se på problem och risktagande är något som länge har diskuterats och varit kontroversiellt. Men vad är egentligen skillnaderna enligt den forskning som finns? Här tänkte vi gå igenom några av de studier och rapporter som granskat just det och närliggande områden för att försöka gå till botten med frågan. 

Få direkta studier om hälsosamt spelande

kvinna spelar rouletteEtt problem när man söker efter studier gällande hur kvinnor och män spelar är att de flesta vetenskapliga studierna riktar sig på ohälsosamt spelande. Detta blir extremt problematiskt då det inte representerar den stora massan som normalt sett spelar till vardags.

I boken “Gambling and Gender: Men and Women and play” så sammanställer Deborah K. Phillips många olika studier och drar från en bland annat slutsatsen att kvinnor i större utsträckning föredrar casinospel så som roulette medans män i större utsträckning intresserar sig för kortspel samt spel på sport. En viktigt frågeställning Phillips formulerar är hur de senaste utvecklingarna och trenderna inom teknologi har påverkat sättet kvinnor ser på könsidentitet i en tidigare mansdominerad värld. Har det faktum att man kan spela dessa spel anonymt på nätet ändrar kvinnors risktagande och spelbeteende?

Ett vetenskapligt experiment

En av de bästa grunderna vi har när det kommer till denna typen av information kommer ifrån en metod som ibland används för att studera hur olika grupperingar tar beslut. Metoden kallas “Iowa gambling task” och brukar oftast genomföras under till exempel magnetröntgen. för att läsa av vilka delar i hjärnan som aktiveras. Det hela går till så att den som testas får en uppgift att lösa. Fyra stycken virtuella högar med kort som oftast ger spelpengar. Ibland så tar korten dock istället bort pengar så att man slutar med mindre än vad man började med. Målet är att ha så mycket pengar som möjligt då spelet är slut.

man i PET

En av dessa högarna har dock en högre mängd av de dåliga korten, vilken får spelaren inte veta. Spelarna tar sedan kort efter kort och efter cirka 40 till 50 val så börjar de flesta spelarna få en uppfattning om vilken som är den dåliga högen.

en psykologisk och neurologisk studie som valde att genomföra detta testet på på kvinnor och män fann man att det fanns en skillnad i vilka delar av hjärnan som aktiverades. Män klarade generellt sett testet lite bättre och man kunde även se en betydligt större aktivering av orbitala cortex hos männen än hos kvinnorna som istället hade en högre aktivering av dorsolaterala prefrontalkortex. Detta gör att de helt enkelt spelar något annorlunda, men inte nödvändigtvis mindre riskfyllt som alla tror. Det bör även nämnas att de två grupperna var matchade mot varandra så att de var representativa mot varandra gällande IQ, socioekonomisk status, alkoholanvändning med mera.

hjärna med färger

I affärsvärlden

Just ovanstående och liknande studier har fått många att tro att kvinnor generellt är mindre riskbenägna, men det är långt ifrån sanningen. I denna analysen av kvinnor i styrelsepositioner så kommer det ganska snabbt fram en annan bild. En bild där kvinnor trots allt är mindre bundna till gamla sanningar och mer gärna än sina manliga kollegor tar risker.  Studien granskade alla styrelser i publika svenska bolag år 2005. Anledningen att just svenska bolag valde att granskas var på grund av Sveriges relativt sett höga jämställdhet vilket minskar risken för att fördomar och stereotyper skulle påverka resultaten.

styrelserum

Totalt var ungefär 17% av alla styrelseledamöter kvinnor i Sverige kvinnor under tiden som undersökningen gällde.

Studierna inom affärsvärlden visar även att företag med fler kvinnor i styrelsen presterar betydligt bättre rent ekonomiskt än de som inte har det. Även under ett längre perspektiv så ser man samma sak, fler kvinnor betyder mindre risk för konkurs.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis så kan man säga att de har mätts upp skillnader i olika studier men att vissa kan tyckas strida mot varandra. Det är därför svårt att göra några slutgiltiga antagande gällande risktagande, spelande och kön.

De vanligaste tidiga tecknen på graviditet

När man har en önskan om att bli gravid kan väntan på tecken kännas lång. Ibland ser man små tecken som inger hopp, men hur vet man att man är gravid på ett tidigt stadie?

Här nedan listas några vanliga tecken som blimamma.se tipsar om, men eftersom symptomen påverkas av många olika faktorer kan det vara svårt att veta om det verkligen är en graviditet eller inte.

För att vara helt på den säkra sidan så gör man ett graviditetstest, och hos Graviditetskollen kan man beställa godkända och pålitliga test. Men vilka tecken ska du hålla utkik efter då?

• Utebliven menstruation, det klassiska tecknet som får kvinnor att misstänka att man blivit gravid
• Illamående och kräkningar är ett typiskt tecken som många gravida får utstå
• Bröst som blir större, tyngre och ömma, ibland med mörkare och förstorat område kring bröstvårtan
• Trötthet är ett tecken men som man kanske inte direkt kopplar med graviditeten eftersom det kan finnas så många orsaker, men ändå värt att notera
• Ökad doftkänslighet då luktsinnet skärps och man kan plötsligt få svårt för olika lukter som exempelvis matos, medan andra dofter kan upplevas mer behagliga än tidigare
• Svullen mage, till och med innan livmodern börjat växa, på grund av ändrade hormonnivåer
• Kissnödig hela tiden, du kanske till och med får springa på toaletten nattetid
•Ökad kroppstemperatur under en längre tid
• Blödningar, ljusare till färgen än vanlig menstruation förekommer tidigt i graviditeten och är normalt men fortsätter blödningen bör du ändå söka hjälp för att utesluta komplikationer
• Säkraste tecknet är nog ändå det som ett graviditetstest som läser av hormonerna i ditt urin och ger besked med stor säkerhet, kan ge.

Gravidguide

Att vara gravid är något av det mest speciella man kan uppleva. Bara tanken på att någonting växer inne i magen är minst sagt fascinerande. För alla er som är gravida eller kanske är på väg att bli det kommer här en liten guide.

En av de viktigaste sakerna under en graviditet är så klart att äta rätt och framför allt näringsriktigt. Behöver man äta för två är det kanske en del som undrar? Nja, visst behöver man äta mer, men inte så att man skall överäta.

Det är framför allt under den sista tredjedelen av graviditeten som man kan behöva äta mer och då i form av ett par extra mellanmål, som kan bestå av till exempel en smörgås med pålägg samt ett glas mjölk eller en tallrik gröt, fil eller yoghurt.

Huruvida det är okej att dricka alkohol under graviditeten är omdiskuterat, dock är ett bra tips att inte göra detta för att vara på den säkra sidan eftersom även små mängder alkohol faktiskt kan påverka barnet negativt.

Något som också är viktigt är att man ser till att man mår bra under graviditeten och försöker undvika stress och liknande.

Motionens positiva effekter

Att träning och motion är nyttigt har väl de flesta hört, men vad är det egentligen som gör att det är bra att röra på sig? Det tänkte vi titta lite närmare på och försöka reda ut här nedan.

Motion och träning är tillsammans med den mat vi äter den allra viktigaste faktorn när det kommer till att må bra och ha en god hälsa. Många tror kanske att man måste träna mycket för att få någon effekt av träning, men faktum är att en halvtimme om dagen och då i form av en rask promenad eller motsvarande, räcker gott och väl.

Några av de mest tydliga positiva effekter som träning och motion för med sig är att man förbättrar både sin kondition och styrkan i musklerna. Dessutom stärks skelettet samtidigt som kroppens energiförbrukning och förbränning av fett ökar.

Utöver detta hjälper träning även till att förebygga en rad olika sjukdomar som bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, benskörhet samt vissa former av cancer.

Inte bara kroppen utan även själen mår bra av träning eftersom motion och träning minskar stress och ångest och minskar således även risken att drabbas av depression.

Ekologiska livsmedel nyttigare

besprutning

Idag är nästan all mat vi äter besprutad med olika bekämpningsmedel. Forskare oroar sig för alla de rester som finns kvar i maten vi äter som ger negativa effekter. Särskilt allvarligt är det för de barn som lever nära de besprutade odlingarna.

Bekämpningsmedel – värst för de små

Bekämpningsmedel kan orsaka allvarliga sjukdomar som cancer, diabetes, fetma och skador på nervsystemet hos barn. Detta meddelar Naturskyddsföreningen. De som är mest känsliga för gifterna är tonåringar, foster och barn. De kan få i sig en alltför stor andel gifter via födan i proportion till sin vikt. En annan orsak till att de här grupperna är så mottagliga är att de inte har växt klart och är därför extra känsliga för vissa ämnen som verkar hormonstörande.

blåbär

Välj giftfria livsmedel

Det är bäst att köpa ekologisk mat om man vill vara säker på att inte få i sig gifter. Ekologiskt odlad mat får inte innehålla några kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Idag finns det ett stort utbud av ekologiska och ekosmarta produkter och livsmedel att få tag på i de flesta butikerna. Många sajter online erbjuder till exempel hälsokost men även allt från kosttillskott till hudvård och livsmedel i sin webbutiker. Deras grundtanke är ”hälsa genom äkta varor”, inga onödiga tillsatser finns i deras produkter. Man har en holistisk syn på giftfri kost och har dessutom ett stort utbud av ekologiska teer som gröna, svarta, vita och yogi te.

Idag blir det, tack vare de nischade butikerna både online och i den fysiska handeln, allt lättare att hitta de produkter och livsmedel man behöver fria från gifter. Svenskarna köper också allt mer ekologiskt, marknaden har formligen exploderat, så mer anpassning efter konsumenternas behov är att vänta.